Sonic del 2

Start modellflyg Uppåt

Sonic
Del 2 - Byggnationen

 Foto och text: Magnus Hedlund

För att slippa en servoförlängarkontakt löds en ny servokabel in direkt på servots kretskort.
Servot sätts fast med dubbelhäftande tejp.
En 300mAh NiMh-acc löds ihop så att den passar längst fram i kroppen. Ingen strömbrytare behövs då batterikontakten ansluts direkt i mottagaren.

Ny servokabel i lämplig längd. Servokabel.
Servoanslutning i vingen. Mottagar-batteri.

En pianotråd böjs till och används till höjdrodret. En tråd används som drar när mer dykroder behövs.
Stabben skjuts på kroppsrörets ände och hålls sedan på plats med en skruv.

Pianotråd till höjdrodret. Rör på stabben som sedan skjuts in runt kroppen.
Fenan limmas fast på kroppen.

Det finns gott om plats för batteri, servo och mottagare i kroppen.

Installation i kroppen. Plats för vingen.
Bakkroppen underifrån. Bakkroppen ovanifrån.

Del 3 - Flygningen

Copyright: Magnus Hedlund

Start modellflyg ] Prag ] Trimtips ] Roderutslag ] Graphite ] Sharpwind ] Sonic ]