Graphite

Start modellflyg Uppåt Graphite del 2 Graphite del 3 Graphite del 4 Graphite del 5 Graphite del 6 Graphite del 7

Graphite
Del 1 - Uppackningen

 Foto och text: Magnus Hedlund

Säsongen år 2000 började närma sig sitt slut. När det var dags att se över maskinparken konstaterade jag att det fattades en  termikseglare av stor tyngd, eller rättare sagt en inte alltför tung seglare för F3J. I slutet av augusti beställde jag en Graphite av Lennart Andersson (RC-teknik). Av olika anledningar som varken jag eller Lennart kunde förutse så dröjde det ända tills slutet på året innan jag äntligen fick den skickad hem till mig.

Anledningen till att jag fastnade för Graphiten är att den har en spännvidd kring 3 meter och att den inte väger alltför mycket. Den ser ut som en "vanlig" seglare då vingen är sprygelbyggd. Men där slutar alla likheter. Själva planet är en orgie i utnyttjande av kolfiber och kevlar. Överallt där det är vettigt att förstärka med kolfiber sitter det en bit. Vingens D-box och hela kroppens insida är klädd med en väv som är en blandning av kolfiber och kevlar. Det hela  ser starkt och välgjort ut. En sak är säkert och det är att jag själv inte skulle lyckas bygga ett sådant fantastiskt flygplan. Att direkt ur kartongen på 5 minuter sätta ihop alla delar och vips ha ett nästan färdigt flygplan ger en viss känsla. Framförallt att den ack så besvärliga vingfastsättningen är klar, och att alla vinklar är som de ska vara, det är mycket värt.    .....varför är det så långt kvar till våren?

Samtliga delar utlagda på golvet. Ett fåtal minuter senare är planet ihopsatt.

Nåja, allt är inte klart. Installation av servon, roderhorn, stötstänger, mottagare och ackar återstår.
Då planets ringa vikt utgjorde en viktig parameter i valet av Graphiten började jag med att väga de olika delarna.

V-stabbe: Vänster 28 gram
V-stabbe: Höger 28 gram
V-stabbe: Mittdel 11 gram
Vinge: Vänster 170 gram
Vinge: Höger 170 gram
Vinge: Mittdel 383 gram
Kropp: Bakre del 170 gram
Kropp: Främre del 60 gram
Kropp: Noskon 47 gram
Krok 7 gram
Ballaströr 13 gram
Servokåpor 11 gram
Skruvar och tillbehör 33 gram
TOTALT 1131 gram

Under 1200 gram för delarna är inte så dumt   :-)
Om jag sedan uppskattar vikten för servon, mottagare, ackar mm till 450 gram skulle slutnotan hamna under 1600 gram.

Kroppens främre del ihopsatt med bakre del. Man får själv skära ut hål för servon, ackar och mottagare. Det redan gjorda hålet för ballaströret syns längst bak.
Noskonen överst.
V-stabbens mittdel skruvas fast i bakkroppen med två stycken nylonskruvar.
Sedan träs varje stabbhalva på varsin kolfiberstav.
Noskon, Kroppens främre del och V-stabbens mittdel.

 

Här vägs V-stabbens totalvikt, 67 gram.
V-stabbens båda halvor.

 

Bakre delen av kroppen.
Kevlar/kolfiber-väv inuti hela kroppen.
Yttre vingens undersida. Notera kolfiberförstärkning för servot.

 

Yttre vingens vingrot i kolfiber + kolfiberstav.
Yttre vinghalva är redan ihoplimmad.
Här syns tydligt att varje sprygel är kolfiberförstärkt på ovan- och undersida.
Vingens mittdel.
Klaffarna går maximalt nedåt.
Vingen fästs med 3 stycken skruvar.
Rodrens gångjärn består i huvudsak av kolfiberrör.

Till del 2 - Byggnationen -  vingen
Till del 3 - Byggnationen -  vingen forts.
Till del 4 - Byggnationen -  kroppen
Till del 5 - Byggnationen -  slutfasen
Till del 6 - Flygningen
Till del 7 - Justeringar

Copyright: Magnus Hedlund

Start modellflyg ] Artiklar ] Reportage ] Elektronik ] Fotogalleri ] Mina modeller ] Videogalleri ] Frekvenser ] Länkar ]