Orbit laddare

Start modellflyg Uppåt

Byggbeskrivning: Anslutning mot PC
Uppdatering till version 6.0
Information kring Orbit
Ej dokumenterad funktion i version 6.0

Byggbeskrivning: Anslutning mot PC

Det är enkelt att bygga en anslutning mellan laddaren och serieporten på sin PC. I laddaren sitter redan en 15-polig DSUB- kontakt. Det är den som syns på laddarens högra kortsida. Tyvärr är den inte ansluten inuti laddaren. Men allting är redan förberett. Det sitter 4 stycken stift på laddarens kretskort som används för att skicka och ta emot meddelanden. Dessa stift ska i princip anslutas till motsvarande stift på den 15-poliga kontakten. En kabel ansluts mellan laddaren och PC:n. Den senaste programvaran (Mikrolog) hämtas från Orbit's hemsida. Och vips går det att titta på och spara fina kurvformer. Men.....
Laddarens signalnivåer är ej anpassade till PC:ns nivåer. För detta behövs en enkel elektronikkomponent. En komponent som heter MAX 203. Den går att köpa på ELFA och kostar ca 70:-. Men det finns ett billigare alternativ!
Kretstillverkaren Maxim skänker provexemplar av sina kretsar. Det är bara att gå till deras sida, fylla i ett formulär, ange att det är MAX203ECPP som man vill ha och vänta på att posten sköter resten.

Så här är laddarens stift orienterade:

Komponenten ansluts enligt följande:

 1. MAX203 ben 12 - MAX203 ben 17
 2. MAX203 ben 10 - MAX203 ben 16
 3. MAX203 ben 11 - MAX203 ben 15
 4. MAX203 ben 06 - MAX203 ben 09 - DSUB stift 05 - LADDARE stift GND
 5. MAX203 ben 07 - LADDARE stift VCC
 6. MAX203 stift 20 - LADDARE stift RX
 7. MAX203 stift 01 - LADDARE stift TX
 8. MAX203 ben 19 - DSUB stift 03
 9. MAX203 stift 18 - DSUB stift 02

Uppdatering av laddaren till version 6.0

Det går att uppdatera laddaren från version 4.0/5.0 till version 6.0.
För att göra detta måste laddaren skickas till Orbit i Tyskland eftersom några komponenter behöver bytas.
Orbit tar 40.00 DM för uppdateringen , plus 29.00 DM för frakt. Totalt 69.00 DM.
Detta var ca 320 kronor i början på år 2001. Det går att betala med plastkort.

Vad får man nu för dessa pengar?
När det gäller en uppdatering från version 5.0 så är det följande:

 1. Laddaren klarar att ladda med upp till 6.0 A (vid 10 - 33 V).
 2. Vid urladdning går det nu att välja om laddaren successivt skall minska den valda urladdningsströmmen
  när batteriet nått 0.9 V per cell.
 3. En manual på engelska för version 6.0.
 4. Möjlighet till begränsning av inmatad laddning.

Information kring Orbit

När reflexladdning används skiljer sig värdet för inmatad kapacitet mellan laddarens fönster och datorprogrammet . Följande information är från de som tillverkar Orbit:

I have noticed that with the new version of the program (2.0), the capacity on the screen
differs from the real value as seen on the Microlader display. Do you think it's possible to
extend the outgoing string from the Microlader to the PC to end with a value (%) that tells
how much of the capacity is lost when reflex charging?

"We thought about the capacity correction at the end of the protocol, maybe with the next version.
The problem is that the PC-information is only send every 5 seconds, so the current between may
vary a little bit. The charger itself uses 0,1second to integrate which is much better."

Jag har fått följande information angående hur man (av misstag) startar kalibreringen
av laddaren via seriegränssnittet:

"If you shorten TXdata and RXdata, the Microlader enters the calibration software after
power on. If you didn't press any UP or DOWN, all is kept OK ! "

Ej dokumenterad funktion i version 6.0

I've upgraded my Microlader from version 5.0 to version 6.0.
When  charging of a 0V accupack and I'm pressing up/down/on-keys simultaneously :
With version 6.0 the display says Limiter 0mAh.
Is this a new undocumented function?

"Yes, you can limit the charge by pressing the SET key longer than 1 sec to pop up
the Limiter. Just limit the max mAh if you want !"

Could you please explain if it's still possible to charge 0V accupacks with version 6.0.

"Sure, no difference to 5.0 !!"

Enligt info från tillverkaren skall version 6.10 och senare innehålla ny hårdvara.
Laddningsprogram för Litium-polymer är framtaget för den nya hårdvaran, och är på gång för den äldre hårdvaran.

Det går att uppdatera äldre programvara/hårdvara till senaste modell:
[2004-04-01]

 • Microlader 6.10/6.11/6.20/6.21: => update by new chip 6.3. € 8.53
 • Microlader PRO 6.1/6.2: => update by new chip PRO6.3. € 8.53
 • Microlader RACE 61/62: => update by new chip RACE 63. € 8.53

   

 • Microlader 6.0: => update 6.3 by Orbit only, send charger in. € 25.00
 • Microlader 5.0: => update 6.3 by Orbit only, send charger in. € 38.36
 • Microlader RACE/PRO/6.0: => update 6.3 by Orbit only, send charger in. € 25.00
 • Microlader RACE/PRO/3.0: => update 6.3 by Orbit only, send charger in. € 38.36
 • Start modellflyg ] Artiklar ] Reportage ] Elektronik ] Fotogalleri ] Mina modeller ] Videogalleri ] Frekvenser ] Länkar ]