Sharpwind del 4

Start modellflyg Uppåt

SharpWind
Del 4 - Flygningen

 Foto och text: Magnus Hedlund

Jag åkte ut till Toppfältet och provkastade planet första gången. Det blåste en hel del och planet steg rakt upp en 3 meter för att därefter vända nosen nedåt och träffa marken.
Hmm, en inte alltför trevlig start. Vingarna flexade till något vid kontakten mot moder jord, men allting höll. Trots efterföljande dyktrim hade planet en tendens att stiga vid handkast.
Väl hemkommen konstaterade jag att höjdroderinställningen ej varit neutral. Att syfta från sidan är inte att rekommendera. En tillfällig svart tejbit på ovan och undersida av stabben
och sedan en syftning av neutralroder bakifrån fungerade bättre. Och nu blev det neutralt höjdroder, dvs. mer dyk än tidigare inställning.

Vid nästa tillfälle på Toppfälttet gick SharpWinden rakt fram vid handkast utan tendens att svänga åt något håll. Dags för gummirep.
Med lite startklaff startade planet rakt upp utan några problem. Efter några starter och en del svängar i vindstilla luft blev det dags att kontrollera tyngdpunkten då inga uppgifter
följt med från tillverkaren, varken tyngdpunktsläge eller roderutslag.
Nu följde en hel del testande med tyngdpunkten; 98, 95, 90 och 85 mm från framkant. Efter ny kontakt med Nasko så är den av tillverkaren rekommenderade tyngdpunktsläget
81 mm från framkant. Detta skulle innebära en hel del extravikt i nosen och en alldeles för långt fram placerad tyngdpunkt för min smak.

Efter prov både i vindstilla luft och i kraftigare blåst hamnade tyngdpunkten till slut 95 mm från framkant. Egentligen kan den flyttas mer bakåt vi flygning i vindstilla luft, men när det blåser
passar den valda tyngdpunkten bättre. Och det är vid blåsigt väder som SharpWinden är tänkt att ersätta Graphiten!

Med kroken en centimeter framför tyngdpunkten stiger planet rakt upp i starterna utan några som helst problem. Aningens stöttning med höjdroder behövs i början.
Vid kurvning i termik går det att göra rejält branta svängar och planets stora spännvidd märks inte alls. Den tar fart och går snabbt att kurva upp i termikblåsorna.
När det blåser skulle det behövas en del mer fart framåt, och ett varsitt rör i vingarna för mer bly är en modifiering som tål att tänkas på.
Det stora klaffutslaget, nästan rakt nedåt vid landning, gör det enkelt att planera var landningen skall ske.
Vid neutralinställning av klaffar bör dessa vara i nivå med skevrodren, och inte enligt kroppsanvisningarna. Detta gör att klaffarna pekar aningen uppåt om man jämför med kroppen.
Med för mycket klaff nedåt tenderar planet att  stiga vid utgången ur svängarna.

SharpWind tillsammans med andra flygplan ute på Toppfältet.

 

SharpWinden är en allroundkärra som passar för termik-letning runt fältet, och fungerar både vid lugnt väder och vid ökande vind.
Vid kraftigare vind behövs mer vikt för att den skall ta sig fram.
Starterna går rakt upp utan tendens till sidoförflyttning och med rätt placerad krok i förhållande till tyngdpunkten erhålls goda starthöjder.
Byggsatsen håller mycket hög kvalité och installation av radioutrustning sker enkelt och snabbt utan några som helst besvär.

/Magnus Hedlund

Copyright: Magnus Hedlund

Start modellflyg ] Prag ] Trimtips ] Roderutslag ] Graphite ] Sharpwind ] Sonic ]