Sharpwind del 3

Start modellflyg Uppåt

SharpWind
Del 3 - Byggnationen - kroppen

 Foto och text: Magnus Hedlund

Ett servo behövs till höjdrodret och ett till sidorodret. Jag har valt att installera Hitec 85MG+.
Stötstängerna till höjdrodret är redan färdiga och för sidorodret behövs endast inlimning av det medföljande roderhornet.
Det är inte mycket som behöver göras utan det handlar i praktiken om att montera in servon, löda kablage och beundra resultatet.

Med ca 200 gram bly i nosen så slutade totalvikten på drygt 2300 gram.

Här smälts bly för att sedan hällas ner i planets nos.
Kroppens nos sänks ner i kallvatten för att motstå det varma blyet. Klart för att ta emot blyet. Längst fram ligger aluminiumfolie längs kroppsidorna.
  
Servona är monterade i den medföljande "servobryggan". Strömbrytaren är monterad tillsammans med servona.
Mpx gröna kontakt limmas fast i kroppen.
Sedan ska luckan dit.
Tyvärr var den medföljande luckan för liten. Ej bra......
Stabben skruvas fast med en insexskruv underifrån.
Den löstagbara vingbalkens uppbyggnad.
Ackar, servon och mottagare på plats. Huven sätts enklast på plats med två metallpinnar.
 
Denna ställbara krok från airplane-model.com passar perfekt.  

Del 4 - Flygningen

Copyright: Magnus Hedlund

Start modellflyg ] Prag ] Trimtips ] Roderutslag ] Graphite ] Sharpwind ] Sonic ]