Sharpwind del 2

Start modellflyg Uppåt

SharpWind
Del 2 - Byggnationen - vingen

 Foto och text: Magnus Hedlund

Det behövs fyra servon till vingen, två till skev och två till flaps. Jag valde att använda samma servo till samtliga roder. Mitt val fastnade på Hitec's tunna HS125MG.
Tjockleken är 10 mm och de passar utan problem i vingen som sväljer tjockare servon än så.
Flaps-servot fästs i servoluckan som sedan skruvas fast i vingen. En lösning som är ny för mig, men som fungerar bra. Skevservot limmas fast i vingen på "vanligt" vis.
Jag valde att fästa skevservot med den dubbelhäftande tejpbiten som medföljde servot.

Till flaps-servot tillverkade jag två träbitar att limma fast på luckan. Sedan skruvas servot i dessa träbitar.

Det första jag började med var att rita av öppningen på en plastfilm. Detta för att veta var på luckan servot ska monteras.

Öppningen ritas av på en plastfilm.

 

13 mm från luck-kanten placeras servot.
Här mäts avståndet från kanten till mitten på servoarmen.
Servoarmen är i detta läge fäst i en stång som dragits ut till roderhornet.
Allt är rakt, men jag upptäckte att balken är i vägen för att erhålla stora utslag.
Med hjälp av en Dremel-fräs skapas en liten större öppning genom     
 att balken bearbetas en aning. Se pilen.....   
Roderanslutning - flaps. Träbitarna limmas på plats. Blytyngder kommer väl till pass.
Färdigt...... Luckan på plats på vingens undersida.
 

Skevroderservona är enklare att montera. Det finns gott om plats och linkaget går utanför vingen. Se dock upp med utskärningen av kåporna. Jag skar efter de ritsade linjerna och
på några ställen blev kåporna för små.

 
Roderhornet är en vanlig M3-skruv som skruvas ner i det färdiggängade hålet i skevrodret.
Två muttrar utnyttjas som distanser.
Skevroderservo     

 

 
Anslutningen i kroppen sker med en 6-polig Multiplex kontakt.     
Här syns även det fyrkantiga hålet för vingbalken     
och två piggar som styr upp vingen mot kroppen.    
Flapsen går att fälla en bra bit. Lite till ......

Del 3 - Byggnationen - kroppen
Del 4 - Flygningen

Copyright: Magnus Hedlund

Start modellflyg ] Prag ] Trimtips ] Roderutslag ] Graphite ] Sharpwind ] Sonic ]