Graphite del 7

Start modellflyg Uppåt

Graphite
Del 7 - Justeringar

 Foto och text: Magnus Hedlund

Ackpaketet har bytts ut mot 4 celler. Extra bly har istället lagts i nosen.

Ballaströret har monterats in och därmed har kontakterna till vingen byts ut mot 2 stycken
Multiplex gröna 6-poliga kontakter. Kablaget till dessa kontakter går längs kroppssidan.
I vingen är kontakterna fastlimmade.

Med kombinationer av 5 stycken aluminium- respektive volframtyngder kan följande vingbelastningar
erhållas:

Aluminium Volfram Vingbelastning
0 0 28 gram/dm2
5 0 30.5 gram/dm2
4 1 33 gram/dm2
3 2 35.5 gram/dm2
2 3 38 gram/dm2
1 4 40.5 gram/dm2
0 5 43 gram/dm2

 

Copyright: Magnus Hedlund

Start modellflyg ] Prag ] Trimtips ] Roderutslag ] Graphite ] Sharpwind ] Sonic ]