Graphite del 5

Start modellflyg Uppåt

Graphite
Del 5 - Byggnationen - slutfasen

 Foto och text: Magnus Hedlund

Totalvikten på planet slutade på 1776 gram. De extra vikttillskotten fördelade sig enligt följande:

Ur kartong: 1131 gram
Yttervingar +73 gram
Mittvinge +107 gram
Främre kropp +130 gram
Ackar 260 gram
Stötstänger 45 gram
Bly i nosen 30 gram
TOTALT 1776 gram

Jämfört med vad jag först uppskattade totalvikten till så är ackarna tyngre. Från början hade jag tänkt mig fyra stycken Sanyo gula 1400AE, men efter det första tyngdpunktstestet insåg jag att det behövdes mer vikt i nosen. Jag valde då att sätta dit fem stycken ackar, som även var tyngre per cell. Skillnaden mellan ackarna är 136 gram.

Med en vingarea på 63 dm2 blir vingbelastningen 28 gram/dm2.

Ballaströret är inte installerat. Det kommer förmodligen behövas extravikt när det blåser........


Till del 6 - Flygningen

  Copyright: Magnus Hedlund

Start modellflyg ] Prag ] Trimtips ] Roderutslag ] Graphite ] Sharpwind ] Sonic ]