Graphite del 4

Start modellflyg Uppåt

Graphite
Del 4 - Byggnationen - kroppen

 Foto och text: Magnus Hedlund

Då nosen och resten av kroppen är tvådelad började jag med att skära ut hål i främre delen av kroppen för mottagare, servon och ackar. Som ackar valde jag  Sanyos röda 1400 mAh. De har enligt FVK rekommenderad storlek på 23x43 mm.

Ackar, servon och mottagare på plats för en första kontroll av var tyngdpunkten kan tänkas hamna.
Det är aldrig roligt att behöva lägga in en massa bly i nosen om tyngdpunkten skulle hamna för långt bak.
Med en femte cell i ackpaketet hamnar tyngdpunkten längre fram, vilket behövdes efter den första tyngdpunkts-kontrollen.
Här är servokablaget mellan mottagare och vinge tillverkat
Ferriter används till samtliga vingservon.
På kontakten mot vingen har en extra kabel anslutits mellan ytterstiften för att underlätta urdragning av kontakten.
Vingkablaget är här anslutet i mottagaren.
Mottagaren vilar på en bit skumgummi för att motverka stötar.
I överdel tejpas mottagaren fast mot kroppen.
Acken bestående av 5 celler är färdiglödd och ihoptejpad.
Dessutom syns strömbrytaren med tillhörande kontakter.
Stötstängerna till stabben består av ett, med två lager lindat,  6 mm kolfiberrör. I varje ände är det förlängt med  "vanligt" 5 mm kolfiberrör.

 

Delarna limmas till en lång stötstång.
Totalvikten för båda två blev 45 gram.
Installationen i nosen. 

 

Med vald tyngdpunkt 88mm från vingens framkant så behövdes det 30 gram bly i nosen. På bilden syns den färdiggjutna blybiten som sedan limmades fast  inne i kroppens nos framför acken.

Till del 5 - Byggnationen - slutfasen
Till del 6 - Flygningen

  Copyright: Magnus Hedlund

Start modellflyg ] Prag ] Trimtips ] Roderutslag ] Graphite ] Sharpwind ] Sonic ]